Kadınların Seks Hayatı: Cinsel Cevap

Kadınların Seks Hayatı: Cinsel CevapCinsel cevabın tam olması hangi biyolojik olaylarla ilgilidir. Orgazm tedavisi: Kadın ve erkek arasındaki farklar. Klitoris ve vagina orgazmları. Kadınlarda cinsel becerinin en yüksek değerde olduğu yaş 40 civarıdır. Uyarılma ve orgazm devrelerinde seksüel gücü durduran davranışlar nelerdir. Eşler arasındaki uyum ne derece önemlidir. İnsanların cinsel ilişkilerde verdikleri cevapları zaman zaman etkileyen kültürel hareketler nelerdir.
Kadınlarda cinsel davranışı belirleyen faktörler hangileridir?

Kadının cinsel hayatı, biyolojik, psikolojik ve kültürel olayları içine alan çok geniş bir sahadır. Bu olayların bütünü kadının cinsel davranışını belirler.

Kadınların cinsel ilişkilerde verdikleri cevabın tam olmasıyla ilgili biyolojik olaylar nelerdir?

Cinsel cevabın tam olabilmesi için anatomik, fizyolojik ve iç salgı bezleriyle ilgili faaliyetlerin aynı anda gerçekleşmesi lâzımdır. Jenital organların hepsinin faaliyeti hormonlar için çok önemli bir ihtiyaçtır. Özellikle testosteron (erkeklik hormonunun büyük kısmını meydana getiren hormon) kadının cinsel arzusunu su yüzüne çıkartmakta büyük rol oynar. Bunun yanı sıra östrojenlerin ve projes-teronun bu kadar büyük bir etkisi yoktur. Son zamanlarda «prolaktin» hormonunun olumsuz rolü belirlermiş ve prolaktin üretiminde fazlalık söz konusu olduğu zaman cinsel cevaplarda ve cinsel arzuda düşüş görülmüştür. Bu durum daha çok süt veren kadınlarda, doğum sonrası devrelerde görülür.

Etkili bir cinsel uyarıya cevap verdiği anda kadında meydana gelen fizyolojik reaksiyonlar nelerdir?

Bu soruya cevap verebilmek için iki Amerikalı araştırmacı Masters ve Johnson'u hatırlamak gerekir: Bunlar istekli olarak kendilerine gelen binlerce kadını cinsel cevap yönünden incelemişler ve cinsel cevabı dört devrede toplanan bir bütün şeklinde açıklamaya çalışmışlardır.
Bu bütün nedir?
Bu bütün, dişinin cinsel reaksiyon anında en çok görülen davranış tipinin basitleştirilmiş hâlidir. Bu bütünün birinci devresi uyarılma devresidir. Bu süre içinde meydana gelen olaylar başlangıç özelliği taşıyan cinsel mekanizmalardır. Arzu ve istek psikolojik özellik taşırken, vagina ıslaklığı denilen değer de, fiziksel bir belirti olarak kabul edilir. İkinci devre «plato» devresi adını alır ve bu süre içinde jenital organların dışında birtakım olaylar meydana gelir: Kalp atışlarının hızlanması ve vajinanın ıslaklığının artması bu olaylar arasında en önemlileridir.
Cinsel tansiyon gitgide ilerleyen bir belirtidir ve bu şekilde üçüncü devreye geçilir: Orgazm devresi denen üçüncü devrede erkeğin orgazm devresinin belirtileri görülür. Belirtiler, klitoris veya vaginada her ikisinde birden meydana gelen çekilme, büzülme ve kasılma hareketleridir. Bu hareketler ritmiktir ve deriyi ilgilendirdikleri kadar perine kaslarını da ilgilendirir. Dördüncü devre rahatlama devresi adını alır ve gerilimin kaybıyla başlar; daha sonra kadın hemen normal hâline döner.

«Plato» devresinden sonra orgazm devresine geçiş nasıl ve ne zaman olur?

İkinci heyecan veya plato devresinden orgazm devresine geçiş, çok çabuk veya daha yavaş olabilir ya da olmayabilir.
Eğer eşi ansızın ilişkiye ara verirse veya kadın kendini bırakmaktan korku-yorsa bu şartlar altında kadın büyük heyecan devresinde takılır kalır ve orgazm olamaz.

Erkeklere ve kadınlara ait olan cinsel cevaplar karşılaştırıldığı zaman görülen başlıca farklar nelerdir?

Birinci fark dördüncü devrede görülür. Bu rahatlama devresidir. Erkeklerde bu devre çok kısa sürer ve yaşın ilerlemesiyle daha da kısalır. Rahatlama devresinden sonra başlayan etkisiz devre birkaç dakikadan birkaç saate kadar giden bir süreyi içine alır. Etkisiz devrenin süresi yaşla ilgilidir: Yaş ilerlediği zaman erkeğin aldığı uyarı nasıl olursa olsun tekrar ikinci bir cinsel temasa girişmesi için yeterli olamaz. Kadında bu devre daha yavaş devam eder ve uygun bir uya-n aldığı zaman ikinci bir orgazm cevabı verebilir.

O halde kadının cinsel ilişkilerde verdiği cinsel cevap erkeğinkinden daha üstün tutulabilir mi?

Evet. Asırlar boyu erkekler daha üstün görülmüş ve anatomik etkenler yüzünden erkeğin daha egemen olduğu kabul edilmişti.
Hattâ bazı kültürlerde cinsel zevk kadınlara yasak edilmişti. Orgazm olayı gizli olarak sürdürülürdü.

Rahim de orgazma dahil olur mu?

Bazen dahil olabilir. Rahim daha evvelki kültürlerde cinselliğin merkezini oluşturan tek organ olarak kabul edilirdi.
Çekici ayartıcı özelliği fazla olan ka-dınlara isterik denilirdi; «histerus» rahim anlamına geldiğine göre bunun ne demek olduğu hemen anlaşılacaktır.
Daha sonraki araştırmalarda cinsel birleşmenin tam bir gevşeme şeklinde meydana gelmesi ve kadının kendi vücudunun bütün uyarılarını kabul etmesi hâlinde rahmin de orgazma dahil olabileceği anlaşılmıştır; ancak bu şekilde orgazm rahme kadar gidebilir ve rahimde vajina orgazmına uygun kasılma hareketleri başlayabilir.

Rahimdeki kasılma-çekilme hareketleri klinik açıdan önemli midir?

Evet. Bu olay iki veya üç neden yüzünden önemli sayılır. Birinci olarak, bu şekilde çiftleşmeden sonra kasıklarda meydana gelen ağrılara bir açıklama getirilebilir. Bu ağrılar rahimle ilgili kaslardaki gezilimun kalıcı olmasına bağlı olabilir. Bu sahada araştırmalar yapmış olan bir İngiliz profesörü Cyril Fox'un kanısına göre ikinci klinik etken orgazm olayına bağlı olarak rahimde ortaya çıkan zorlanmadır.
Spermlerin üzerinde aspirasyon yani emilme mekanizması oluştuğu için bu zorlanma döllenmeyi hızlandıran bir etken sayılır. En büyük rol kimyasal mekanizmaya aittir. Özellikle gebelik devresinin on ikinci haftasına doğru kadın orgazm olursa rahimdeki bu kasılma embriyonda oksijen yetmezliği ve boğulma gibi patolojik hallere neden olabilir.

Kadınlara ait cinsel cevap hangi yaşlarda görülür?

Bu cevap her yaşta vardır. Vagina ıslanması denen olayın kız bebeklerde doğumdan üç, dört gün sonra meydana geldiği görülür. Bundan sonraki cinsel durum, gerek kız, gerek erkek çocuklarda aynı şekilde gelişir: Üç, beş yaşları civarında daha fazla duyarlılık olur.
Helen Kaplan adındaki bir araştırmacı, kadınlar için geçerli olan cinsel doruk noktasının 40 yaşlar dolayında olduğunu ve bunun erkeklerde 18 yaşa denk düştüğünü göstermiştir. Ayrıca kadının cinsel cevap devresi eskiden inanıldığı gibi menopozla birlikte sona ermemekte hattâ cinsel hormonların androjenik miktarı arttığı için cinsel arzu daha da artmaktadır.

O halde olumsuz rol oynayan etkenler nelerdir?

Sakinleştirici veya uyku hapı almak zorunluluğundan doğan olaylar, kronik enfeksiyon gibi hastalıklar, böbrek üstü ve hipofiz bezlerinin salgı bozuklukları ve tiroid beziyle ilgili rahatsızlıklar olumsuz rol oynayan etkenlerdir.

Kadınların cinsel ilişkilerde verdiği cevapları değiştiren ve fizik etkenlerin dışında kalan başka etkenler var mıdır?

Kadınların cinsel ilişkilerde verdikleri cevap erkeğinkinden daha iyi ve üstündür. Bu cevap daha önce söylediğimiz gibi fizik etkenlerden başka psikolojik ve kültürel etkenler tarafından da değişik bir hâle dönüştürülebilir. Bu etkenlerin rolü çok önemlidir.

Psikolojik etkenler nelerdir?

Cinsiyet, solunum gibi tamamen biyolojik bir faaliyet değildir. Yapılması mutlaka gereken bir faaliyet olmadığı için de birtakım psikolojik yeteneklere bağlıdır: Cinsel uyarıya karşı kendini bırakma yeteneği, gerek mantıkî gerek mekanik bir uyarı yoluyla heyecanlanma üzerinde konsantre olma yeteneği ve daha sonra orgazm devresine varabilmek için korkmadan orgazm cevabına kendini kaptırma yeteneği bunların başında gelir.

Hangi psikolojik davranışlar cinselliği engelleyebilir?

Cinselliği engelleyen başlıca iki psikolojik davranış vardır: Bunlardan birincisi uyarılma devresinde kendisini bırakamayan huzursuz kadınlarla ilgilidir. Bu kadınlar cinsel ilişkiyi mantıkla bir tuttukları için, heyecan devresinde tutuk ka-lır ve uyarılmaktan korkarlar. İkinci davranış, çok çabuk uyarılan isterik dediğimiz kadınlarla ilgilidir. Bu tür kadınlar da bu çok şiddetli uyarılma anından gerçek orgazm devresine geçmekte güçlük çeker.
Onlar için tam bir cinsel ilişki yerine karşı cinsi tahrik etmek yeterlidir.

İlişkilerde cinsel cevap ne zaman kolaylaşır?

Sadece kadından değil ama her iki taraftan da kaynaklanan romantik ve psikolojik bir uyum olduğu zaman cinsel cevap çok kolay elde edilir. îyi tanınan bir eş, sıcak ve samimi bir ilişki ve emniyetli bir temas olduğu zaman kadın orgazm olmak için hiçbir çaba sarf etmez ve ilişkisinde çok başarılı olur. Bazı kadınlar da (bunların sayısı çok azdır) uyarılma ve orgazm devrelerini ancak belirli birtakım şartlar altında yaşayabilir: Bu tür kadınların orgazm olabilmesi için tehlikeli bir durumun varlığı gereklidir. Tehlike, kadını tahrik eder. Bazı kadınlar kendilerini fizik olarak isteyen ama kendilerine insan olarak saygı göstermeyen erkeklerden hoşlanır. Bazıları da yaşlı erkeklerle ilişki kurmayı tercih eder.

Cinsel ilişkilerde cevapların tam olmasını engelleyen diğer olumsuz psikolojik etkenler hangileridir?

İnsanların içindeki her türlü huzursuzluk olumsuz etki bırakır. Eğer kişi hu-zursuzsa, devamlı olarak orgazm olup olmadığını kendi kendine soruyorsa ve bunu gerçekleştirmek için sürekli arayış içindeyse, sonunda kendisini çok daha kötü bir durumda bulur. Kendisi huzursuz olunca, bu patolojik sayılacak durum cinsel ilişkilerde vereceği cevaplan engeller. Yapı bakımından kendi kendini kabul edemeyen insanlarda da arzu ve uyarılma rahatsızlıkları olabilir. Diğer bir olumsuz etken, hayal gücüyle daha evvelki bir deneyimi hatırlayamamak ve bu deneyimi yaşayamamaktır. Bu, çoğunlukla cinselliği korkuyla ve yanlış bir şekilde algılama anlamına gelen frenleyici bir etkendir.

Kadının cinsel ilişkilerde verdiği cinsel cevabı değiştirebilen kültürel etkenler hangileridir?

Cinsiyetin kültürel yönü yaşanan devir için geçerli olan kültürel anlayışa bağlıdır. Geçmişte cinselliğin ananevi fonksiyonu çoğalmaya bağlıydı; zevk, bu amaca yönelikti. Şimdi bu fonksiyona zıt olarak zevk fonksiyonu doğmuştur. Eskiden çocuk yapmak şarttı; günümüzde ise önce zevk almak zorunlu hâle gelmiştir. Son ekolojik ve demografik (nüfus-bilim) görüşlere göre çok çocuk sahibi olmakla nüfus patlaması tehlikesi ortaya çıkmaktadır; bu durumda da ikinci defa karşımıza aynı şey çıkıyor: Cinsel ilişkilerdeki cevapların serbest olup olmaması.

Cinsiyetle ilgili olan diğer sosyal değerler nelerdir?

Cinsel ilişkilerde eşitlik ortaya çıkmıştır. Cinsiyet bir iletişim, anlaşma kaynağı hâline gelmiştir. Bir zamanlar kızların diğer kızlarla yapılan karşılaştırmaları sonunda ortaya çıkan ahlâkî değerleri, kadının kaç çocuk sahibi olduğu önemliydi; şimdi bunların yerini alan değer, orgazm sayısıyla ilgilidir.

Reklamlar kadının vücudunu bir tüketim aracı hâline getiriyor mu?

Reklamlar da kadın vücudunu ve cinsiyetini, yani doğal bir olayı tüketim aracı şekline sokmaktadır.
Yorumlar Hiç yorum yok!

Yorum Yazabilirsiniz
Adınız
Email
Yorumunuz


Üyelik
Kullanıcı
Şifre
Üye Ol Şifremi Unuttum

Linkler